HR startup

Als een jong bedrijf explosief groeit en steeds meer mensen in dienst heeft, groeit ook de behoefte aan ondersteuning en structuur op HR gebied. Als werkgever wil je de personeels- en salarisadministratie efficiënt kunnen verwerken en bijvoorbeeld een adequaat verzuimbeleid en een solide juridische basis hebben. Medewerkers hebben bijvoorbeeld vragen over welke regelingen er voor hen zijn, willen hun personeelsdossier inzien of hebben de behoefte zich verder  te ontwikkelen. 

Maar misschien is je bedrijf nog in opbouw en heb je nog geen behoefte om een personeelsadviseur in dienst te nemen of wil het gewoon liever zelf blijven doen.

Wij zetten de basis op voor jouw HR organisatie

Hoe doen we dat

We brengen in kaart wat je minimaal (wettelijk) zou moeten regelen en overleggen wat je nog meer zou kunnen doen. Op basis daarvan maken wij een plan van aanpak waarmee we ook meteen van start gaan. Dan heb je snel orde op zaken en zijn de juiste HR tools voor handen. Managers en medewerkers kunnen daarmee zelf aan de slag en dragen daarmee bij aan de verdere groei van de organisatie. 

Om je organisatie service op maat te kunnen bieden, werken we met blokken. Deze kunnen we één voor één opbouwen of meerdere tegelijk. Je bepaalt welke onderdelen van welke blokken er nodig zijn en in welke volgorde. Het is mogelijk om te starten met één blok om later als er meer tijd of behoefte is, verder uit te breiden. Zo kun je uiteindelijk een complete, professionele HR organisatie opbouwen. 

Blok personeels- en salarisadministratie

Dit is je basis en moet dus goed geregeld zijn. Maar je wilt er zo weinig mogelijk tijd aan kwijt zijn. Gelukkig zijn hiervoor gebruiks-vriendelijke applicaties beschikbaar, waarmee je de touwtjes in handen houdt zonder dat het veel tijd kost. Wij helpen de juiste applicatie te kiezen en deze daarna te implementeren. Tevens doen wij een juridische check op de standaard arbeidsovereenkomsten, dossiervorming en AVG. 

Blok personeelshandboek

We verzamelen alle afspraken die mondeling of schriftelijk zijn vastgelegd met je medewerkers en zorgen dat deze worden vastgelegd in een (digitaal) document. Deze personeelshandboek wordt de basis voor jullie personeelsbeleid en maakt zaken transparant en overzichtelijk voor medewerkers en leidinggevenden. Tevens zorgen we ervoor dat je beschikt over alle benodigde brieven en formulieren voor de uitvoering van de regelingen.

Blok verzuimmanagement en arbo

Als bedrijf ben je verplicht om een contract met een arbodienst te hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze effectief inzet en dat leidinggevenden en medewerkers goed samenwerken met de arbodienst? Wij bekijken samen met je hoe een goed verzuimbeleid er voor jouw organisatie er moet uitzien en helpen je deze tot uitvoer te brengen en te houden.

Blok opleiding en ontwikkeling

Je wilt waardevolle medewerkers vasthouden in je organisatie en optimaal gebruik maken van zijn of haar talenten. We stellen daarvoor een ontwikkelmenu samen, waar leidinggevende en medewerker samen uit kunnen putten. We reiken daarnaast eenvoudige tools aan om de ontwikkelbehoefte in kaart te brengen en afspraken hierover met elkaar vast te leggen. 

Blok recruitment

Hoe zorg je dat je ook in een lastige arbeidsmarkt de juiste mensen voor je organisatie vindt? Op basis van de hoeveelheid en soort vacatures zoeken wij een geschikte werving en selectie strategie. Naar wens bouwen we aan je arbeidsmarktpositionering of implementeren we een handige tool voor het verwerken van vacatures en sollicitanten.  Altijd vanuit de gedachte om zelf je eigen mensen te kunnen werven en selecteren. Wie weet anders beter wie geschikt is dan jullie zelf!